“Who do you say that I am?” 

Photo credits to walnutumc.org Thursday Week 6 Ordinary Time By Arnold Biago SVD (May 2008) Isa sa mga kababata ko ang kakaiba. Mabait naman ito

Continue reading

1 82 83 84 85