1 week of Advent A

Dios na Kapiling at HinihintaySi Hesus ay tinatawag natin sa iba-ibang pangalan. Isa na dito ay “Immanuel” ibig sabihin “nasa atin ang Dios”. Sa simula

Continue reading