Friday Week

“Take up your cross and follow me” Noong mga naunang panahon sa America, partikular sa Estado ng Colorado, ang ginto at tellurium ay magkahalo na

Continue reading