27th Sunday of ORDINARY Time C

27 Sunday of Ordinary Time Pananampalataya at Pagtitiwala Mga tatlong buwan na ang lumipas nang lumapit sa akin ang isang kaibigan. Sabi niya, “Reverend, ipagdasal

Continue reading