25th Sunday of ORDINARY Time C

Yaman, isang bukas na kalooban Ang isang anim na taong gulang na batang babae ay pumunta sa isang malaking bangko at gustong makipagusap sa bank

Continue reading